BYHOS software pro správu bytů
Vyzkoušejte nyní zdarma.....

     Software pro kompletní správu bytů a nebytových prostor vhodný svou univerzálností pro všechny typy správců. Software BYHOS řeší interaktivním způsobem správu, evidenci domů, náběhy nákladů na jejich provoz prostřednictvím zpracování došlých faktur za služby, dále evidenci nájmů - jejich předpisů nájemného a záloh na služby a plateb.

     Automaticky zpracovává měsíční i roční uzávěrku včetně podkladů do účetnictví, je možné pracovat s volitelnou DPH. Poskytuje okamžitý přehled jak o stavu spavované nemovitosti , tak o stavu placení nájemného u libovolného nájemníka s dvouletou historií.

     Kromě adresy, identifikace a dalších údajů jsou důležité Vámi poskytované služby v daném domě a jejich způsob vyúčtování. Vše je Vámi volitelné a vestavěné druhy služeb můžete libovolně měnit a přidávat vlastní.
     Dále poskytuje:

 • evidenci aktuálních informací o vynaložených provozních nákladech na jednotlivé služby pro daný dům,
 • přehledně zobrazuje všechny faktury došlé k příslušnému domu.

     Identifikace, jméno nájemníka a příslušnost k domu, jsou samozřejmostí, déle obsahuje informace nutné ke způsobům vyúčtování služeb jako je celková užitková plocha bytu a počet osob v každém měsíci.

     Nejdůležitější jsou zde ale předpisy nájemného a záloh za poskytované služby, které jsou Vámi volitelné včetně jejich pořadí, neboť podle něj jsou uhrazovány z došlé platby.
Předpis nastavíte v prvním měsíci, do dalších jsou generovány dle Vaší volby samostatnou funkcí.

     Dále poskytuje:
 • možnost individuelní i hromadné změny výše zálohy pro zvolenou službu
 • záznam změn údajů nájemníka,
 • záznam způsobu platby (složenkou , jinak),
 • "připárovává" došlé platby k předpisům za jednotlivé měsíce a zobrazuje rozdíl,
 • přehledně zobrazuje všechny platby došlé od příslušného nájemníka.

     Poskytuje funkce pro ruční i automatizovaný vstup plateb nájemného a nedoplatků ročního vyúčtování hromadným způsobem ve Vámi zvolených časových intervalech po dávkách plateb.      Funkce jsou:

 • vstup plateb mimo evidenci nájemníků, tzv. "nanečisto",
 • interaktivní kontrola vkládaných údajů,
 • zpracování dávky plateb tj. " připárování" k příslušným předpisům,
 • zpracování souboru zaplacených AV složenek do nezpracované dávky plateb,
 • tisk souboru zaplacených AV-složenek včetně všech plateb.

     Samozřejmostí je interaktivní kontrola vstupu došlých faktur za služby ve spolupráci s evidencí domů. Faktury můžete vkládat po dávkách, jejichž způsob evidence si můžete zvolit.>      Správa faktur poskytuje:

 • vstup faktur mimo evidenci domů - "nanečisto",
 • interaktivní kontrolu vkládaných údajů,
 • výpisy dávky faktur pro vizuální kontrolu,
 • zpracování dávky faktur tj. načtení nákladů k příslušné službě.

     Každou službu si můžete označit příznakem, který určuje charakter složky nájemného. Buďto jde o paušální platbu (nájemné, splátka dluhu, apod.) nebo jde o platbu záloh s ročním vyúčtováním dle skutečných nákladů. Na tyto dvě skupiny je dělena měsíční tabulka podkladů pro účetnictví. Dále je dělena na předpisy a platby v účetním období. Nájemníky lze rozdělit příznakem na dvě skupiny (vlastní a cizí, byty a nebyty apod.). Tato tabulka je členěna i dle těchto skupin. Pro odvod DPH ze služeb placených zálohami je k dispozici po provedení ročního vyúčtování další tabulka.

     Výpočet ročního vyúčtování nájemného a služeb se řídí Vámi zadanými parametry.
     Funkce poskytuje:

 • přehledy o vyúčtování domů a jednotlivých nájemníků,
 • vyhodnocení přeplatku či nedoplatku,
 • vstup jinde vyúčtovaných nákladů (např. teplo) a zařazení do celkového vyúčtování,
 • výplatní listinu pro přeplatky,
 • detailní vyúčtování pro nájemníka.

Ceník software pro správu bytů

Níže uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH (DPH je 21%).
Počet bytů
do 30
do 50
do 100
do 250
do 500
do 750
do 1000
do 1250
do 1500
do 2000
Cena [Kč] 4 600,- 6 200,- 9 600,- 15 400,- 19 500,- 22 800,- 25 800,- 28 800,- 31 900,- 34 000,-

Objednávku lze realizovat e-mailem, faxem, telefonicky nebo poštou. Viz kontaktní údaje...

Objednávka musí obsahovat:
 • požadovaný způsob dodání (e-mailová registrace, poštou na dobírku),
 • počet bytů,
 • název organizace nebo jméno, na které bude program registrován,
 • váš e-mail, popř. telefonický kontakt,
 • úplnou adresu v případě zaslání dobírkou,
 • IČ nebo jiný jednoznačný údaj určený k identifikaci (uvést jako variabilní symbol) vaší platby při úhradě bankovním převodem,
 • způsob platby (dobírkou, bankovním převodem).

Ceník roční technické podpory

Níže uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH (DPH je 21%).
Počet bytů
do 30
do 50
do 100
do 250
do 500
do 750
do 1000
do 1250
do 1500
do 2000
Podpora [Kč/rok] 1 650,- 1 650,- 1 650,- 3 250,- 3 350,- 3 550,- 3 850,- 4 550,- 4 550,- 4 550,-

Technická podpora představuje:

 • hotline od 8.00 do 17.00 v pracovní dny - telefonicky a e-mailem,
 • 50% sleva na upgrade - nové verze,
 • zvýhodněná hodinová sazba ve výši 400,- Kč.